Chevy Stepside Pick – Up

19.30 

Chevy z „ognistym podmuchem”. Napęd pull-back i otwierane drzwi.