Domino logopedyczne, opozycja Ż(RZ)-Z

10.54 

Gra przeznaczona dla dzieci rozpoczynających lub mających problem z nauką czytania. Domino jest równie atrakcyjne w formach grupowych i indywidualnych