Paronimy

37.30 

Paronimy to wyrazy które brzmią podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie. Gry zawarte w tym zestawie oparte zostały właśnie o znajdywanie wyrazów różniących się jedynie jedną literą.

Opis

Zadanie w zależności od wariantu polega na dokładaniu kolejno przez graczy podobnych słów. Zabawy wzbogacają słownik bierny, czynny oraz pobudzają ośrodek mowy, dzięki powstawaniu nowych połączeń neuronalnych.