Zeszyt PUS – Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury

15.50 

Książeczka „Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury” oparta jest na znanych dzieciom utworach literackich lub ich fragmentach; zawiera ćwiczenia i zabawy, których celem jest ćwiczenie umiejętności zapamiętywania tekstu i czytania go ze zrozumieniem; przeznaczona dla dzieci w klasach I – III.

32 strony.

Opis

Na podstawie znanych i lubianych przez dzieci utworów literackich przygotowano różne formy ćwiczeń i zabaw oraz quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu:

  • uzupełnianie tekstu brakującymi wyrażeniami i zwrotami, pasującymi logicznie i gramatycznie
  • doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów i zdarzeń oraz analizowania i zapamiętywania treści
  • wzbogacanie słownictwa dziecka i rozwijanie jego zdolności porozumiewania się.

Zawarte w książeczce

Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury ćwiczenia mogą być formą wspierającą analizę lektur omawianych na lekcjach, jak również sposobem sprawdzenia stopnia opanowania zagadnień gramatycznych. Atrakcyjna szata graficzna zachęca dziecko do zapoznania się z treścią lektur i wspiera proces rozumienia czytanego tekstu. Jest także skutecznym sposobem rozbudzania w młodym czytelniku zainteresowań czytelniczych.

Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury to książeczka, którą można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie zabaw w domu czy w świetlicy. Może też być stosowana podczas zajęć wyrównawczych bądź terapeutycznych.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis