Zeszyt PUS – Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik 1

15.50 

Książeczka jest poświęcona kształtowaniu pojęcia przymiotnika. Proponowane ćwiczenia i obserwacje językowe pomogą dziecku odkryć najważniejsze cechy i funkcje tej części mowy.

32 strony.

Opis

Ćwiczenia i obserwacje językowe zaproponowane w tej książeczce pomogą dziecku odkryć najważniejsze cechy i funkcje tej części mowy. Szczególnym walorem jest tu połączenie nauki z zabawą i działaniem. Dzięki temu dziecko wytwarza w sobie nawyk poprawności gramatycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik 1 obejmuje zagadnienia przewidziane programem klasy II, ale książeczka może być też wykorzystywana w klasach wyższych. Służy ona też jako materiał uzupełniający do zajęć wyrównawczych i ukierunkowanej pracy z dziećmi z dysleksją i dysortografią oraz w terapii logopedycznej.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis