Zeszyt PUS – Kto? Co? Rzeczownik 1

15,50 

Książeczka Kto? Co? Rzeczownik 1 zawiera ćwiczenia dla dzieci z zakresu podstaw gramatyki języka polskiego.

32 strony.

Opis

Książeczka Kto? Co? Rzeczownik 1 pozwala dziecku poznać najważniejsze cechy i funkcje rzeczownika. Ponadto dostarcza mu elementarnych wiadomości z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni. Dzięki temu pomaga mu wytworzyć nawyk poprawności gramatycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Ćwiczenia zawarte w książeczce  ujęte są w formę zabaw językowych, łamigłówek i komiksów:

  • dobieranie rzeczowników do czasowników i przymiotników
  • liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników

Barwne i pełne humoru ilustracje zachęcają dzieci do rozwiązywania zadań. Jednoczesne układanie klocków PUS umożliwia im autokorektę i samokontrolę poprawności rozwiązanych ćwiczeń. To z kolei skutecznie motywuje je do dalszej samodzielnej nauki.

Zarówno książeczka Kto? Co? Rzeczownik 1., jak i inne tytuły gramatyczne, można wykorzystać jako materiał wspomagający na lekcjach języka polskiego. Można również stosować je na zajęciach wspomagających, wyrównawczych lub w ramach terapii pedagogicznej.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis