Zeszyt PUS – Matematyka konkretna 1. Symetria, miary, waga, pieniądze

15.50 

Książeczka zawiera ćwiczenia utrwalające umiejętność posługiwania się liczbami i metodami matematycznymi w codziennych sytuacjach życiowych.

32 strony.

Opis

Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak:

  1. Symetria i rytm – dostrzeganie regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności.
  2. Miary, waga i pieniądze to pojęcia wywodzące się z codziennego życia i odgrywające znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Wprowadzając te pojęcia do ćwiczeń w książeczkach PUS, wiążemy je jednocześnie z materiałem arytmetycznym obowiązującym na I etapie kształcenia. Celem kolejnych ćwiczeń jest pogłębianie umiejętności nabytych przez uczniów w toku praktycznych doświadczeń, zadań i eksperymentów.
  3. Znaki rzymskie – to inny sposób zapisywania liczb, z którym dziecko styka się w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego też poprzez ćwiczenia zawarte w tej książeczce dziecko utrwali znajomość poznanych znaków rzymskich od I do XII.

Informacje dodatkowe

Wymiary 26 × 14 cm
Producent

Epideixis