Zeszyt PUS – To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające dla dzieci

15,50 

Książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera bogaty materiał utrwalająco-sprawdzający zagadnienia matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.

32 strony.

Opis

To już potrafię 4  obejmuje:

zagadnienia matematyczne:

 1. dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
 2. mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
 3. kolejność wykonywania działań,
 4. zadania tekstowe,
 5. quiz matematyczny;

zagadnienia środowiska społeczno-przyrodniczego:

 1. wyróżnianie części rośliny,
 2. rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
 3. odczytywanie nazw miesięcy w systemie rzymskim,
 4. odczytywanie wskazań zegara,
 5. quiz przyrodniczy;

zagadnienia związane z kształceniem językowym:

 1. ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów z: u, ó i spółgłoskami miękkimi,
 2. posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze strukturą i funkcja teatru,
 3. wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników,
 4. przysłowia ludowe: wiosna, lato,
 5. uzupełnianie tekstu – czytanie ze zrozumieniem,
 6. łączenie rzeczowników z przymiotnikami, quiz czytelniczy.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis