Zeszyt PUS – Królewna Śnieżka 1

15,50 

Książeczka „Królewna Śnieżka 1” przeznaczona jest dla dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, a jej celem jest ćwiczenie ważnej i potrzebnej umiejętności czytania ze zrozumieniem.

32 strony.

Opis

Królewna Śnieżka 1 zawiera różne ćwiczenia językowe, połączone tematycznie z barwnymi ilustracjami, co stanowi podstawę do rozwoju:

  • wyobraźni dziecka,
  • zasobu jego słownictwa
  • zainteresowań czytelniczych.

Rozwiązując kolejne ćwiczenia zawarte w książeczce Królewna Śnieżka 1 dziecko nie tylko śledzi losy bohaterki, ale też zastanawia się nad doborem właściwych wyrazów określających rzeczy, miejsca i sytuacje. W ten sposób wzbogaca swój język o nowe wyrazy, wyrażenia i zwroty frazeologiczne. Łącząc zdania pojedyncze nabywa umiejętności budowania zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Ma możliwość utrwalenia i sprawdzenia poprawności ortograficznej, dotyczącej zapisu wyrazów z zanikiem dźwięczności.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis