Zeszyt PUS – Królewna Śnieżka 2

15,50 

Książeczka „Królewna Śnieżka 2” przeznaczona jest dla dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, a jej celem jest ćwiczenie ważnej i potrzebnej umiejętności czytania ze zrozumieniem.

32 strony.

Opis

Książeczka jest kontynuacją części pierwszej. Również tutaj pojawia się tak lubiany przez dzieci świat fantazji i baśniowych przygód. Młody czytelnik chętnie śledzi akcję baśni, w której tekst połączony jest z pięknymi, barwnymi ilustracjami.

Aby prawidłowo wykonać ćwiczenia zawarte w książeczce Królewna Śnieżka 2, dziecko musi uważnie i ze zrozumieniem przeczytać polecenia. Następnie śledzić treść fabuły, co ma duże znaczenie w kształtowaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu.

Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne połączone są z ćwiczeniami gramatycznymi:

  • łączenie wyrazów i zdań
  • poprawne stosowanie form gramatycznych rzeczownika z przyimkiem
  • wyróżnianie wyrazów określających rzeczownik i czasownik.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis