Zeszyt PUS – Kruk z Kruklanki

15.50 

Książeczka zawiera materiał przydatny w pracy logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

24 strony.

Opis

Pozycja przeznaczona dla dzieci z problemami w odróżnianiu zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, jak również prawidłowej wymowy i pisowni. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią.

Książeczka Kruk z Kruklanki zawiera ćwiczenia z zakresu:

  • odszukiwanie takiego samego ciągu liter
  • głoski r i l w nazwie obrazka
  • głoska r w nagłosie i śródgłosie
  • rozróżnianie głosek l i r
  • tworzenie sylab i rymów z głoską r
  • dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r
  • brakujące głoski r i l w rzeczownikach
  • tworzenie wyrazów poprzez dodanie właściwej końcowej sylaby
  • dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie głoski r i l
  • trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter.

Informacje dodatkowe

Wymiary 26 × 14 cm
Producent

Epideixis