Zeszyt PUS – To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

15,50 

Książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające, które obejmują zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego.

32 strony.

Opis

To już potrafię 3  obejmuje:

zagadnienia z matematyki:

 1. obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
 2. mnożenie jako suma jednakowych składników,
 3. obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
 4. doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,
 5. obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
 6. zadania tekstowe,
 7. działania z niewiadomą,
 8. działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,

zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:

 1. wiadomości dotyczące historii Polski,
 2. tradycji,
 3. symboli narodowych,
 4. wybitnych Polaków,
 5. warzywa uprawiane w ogrodzie,
 6. pory roku w przysłowiach ludowych,
 7. zagadki dotyczące zawodów,
 8. rozpoznawanie owoców,
 9. znajomość podstawowych znaków drogowych,

zagadnienia z języka polskiego:

 1. czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,
 2. uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,
 3. uogólnianie różnych pojęć,
 4. określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,
 5. analiza i synteza słuchowa wyrazów,
 6. rozwój słuchu fonematycznego,
 7. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,
 8. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,
 9. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,
 10. dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,
 11. rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,
 12. określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,
 13. określanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
 14. pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.

Informacje dodatkowe

Wymiary 16.8 × 23.5 cm
Producent

Epideixis