Zeszyt PUS – Chyża Żmija Syk-Syk

15,50 

Książeczka zawiera materiał przydatny w pracy logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Opis

Książeczka Chyża Żmija Syk-Syk to druga z serii czterech książeczek PUS służących doskonaleniu słuchu fonemowego. 

Chyża Żmija Syk-Syk zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powodują wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią. Muszą więc one więcej czasu poświęcać nauce oraz nadrabiać zaległości w tych czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój ich mowy.

Teraz dzięki zabawie z PUS-em, ćwiczenie prawidłowej wymowy przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało do żmudnej pracy oraz przyniesie spodziewane efekty.

Chyża Żmija Syk-Syk zawiera ćwiczenia z zakresu:

  1. rozróżnianie głosek: b – p, w – f, g – k
  2. odszukiwanie głosek: d, k, s, c
  3. rozpoznawanie głosek: s, c, z, ż, cz, sz, rz, dź
  4. tworzenie sylab z głoskami: sz, s, c, cz
  5. przyporządkowywanie układu liter: l – r, r – l w wyrazach
  6. brakujące sylaby w wyrazach z głoskami:  sz, ż, cz, dż

Informacje dodatkowe

Wymiary 26 × 14 cm
Producent

Epideixis